skip navigation

Tariflər

Əsas / Tariflər

Siz sifariş edin, biz çatdıraq. SÜRƏTLİTƏHLÜKƏSİZ!

Tariflər

 0 kq dan - 0,250 kq  dək

 0,250 kq dan - 0,500 kq  dək

2,22 $

3,33 $

  0,500 kq dan - 0,750 kq dək

  0,750 kq dan - 1,0 kq dək

4,44 $

5,55 $

Sifariş olunan bağlamanın çatdırılma haqqı çəkiyə görə hesablanır. Ölçüsü 1 metrdən böyük olan bağlamaların çatdırılma haqqı həcminə görə hesablanır. Həcmi çəkinin hesablanması üçün en*hündürlük* uzunluq/6000 standartı tətbiq edilir.