skip navigation

Tariflər

Əsas / Xəbərlər / Tariflər

Siz sifariş edin, biz çatdıraq. SÜRƏTLİTƏHLÜKƏSİZ!

Tariflər

01-08-2018

0.01 - 0,250 kg dək (hər bağlama üçün)
2,50$
0,251-0,500 kg dək (hər bağlama üçün)3.50$
0,501-0,750 kg dək (hər bağlama üçün)4.50$
0,750 - 1 kg dək (hər bağlama üçün)
5,50$
1 - 5 kg dək (hər kg üçün)
5,50$
5 - 10 kg dək (hər kg üçün)
4,99$
10 - 15 kg dək (hər kg üçün)4,44$
15 - 50 kg dək (hər kg üçün)
3,33$


0,100 kg dək (hər bağlama üçün)
2,00$
0,250 kg dək (hər bağlama üçün)2.50$
0,500 kg dək (hər bağlama üçün)4.00$
0,750 kg dək (hər bağlama üçün)
5,00$
1  kg dək (hər kg üçün)
6,50$