Ölkələr üzrə tariflər
alt Türkiyədən çatdırılma
Maye məhsulların daşınması standart tariflərlə hesablanır
0.01 - 0,100 kg dək (hər bağlama üçün) 0.99 $
0.101 - 0,250 kg dək (hər bağlama üçün) 2.22 $
0,251-0,500 kg dək (hər bağlama üçün) 3.33 $
0,501-0,750 kg dək (hər bağlama üçün) 4.44 $
0,750 - 1 kg dək (hər bağlama üçün) 4.99 $
1 - 5 kg dək (hər kg üçün) 4.99 $
5 - 15 kg dək (hər kg üçün) 4.50 $
alt Türkiyədən çatdırılma
Maye məhsulların daşınması standart tariflərlə hesablanır
0.01 - 0,100 kg dək (hər bağlama üçün) 0.99 $
0.101 - 0,250 kg dək (hər bağlama üçün) 2.22 $
0,251-0,500 kg dək (hər bağlama üçün) 3.33 $
0,501-0,750 kg dək (hər bağlama üçün) 4.44 $
0,750 - 1 kg dək (hər bağlama üçün) 4.99 $
1 - 5 kg dək (hər kg üçün) 4.99 $
5 - 15 kg dək (hər kg üçün) 4.50 $
alt Amerikadan çatdırılma
0,100 kg dək (hər bağlama üçün) 2.00 $
0,250 kg dək (hər bağlama üçün) 2.50 $
0,500 kg dək (hər bağlama üçün) 4.00 $
0,750 kg dək (hər bağlama üçün) 5.00 $
1 kg dək (hər kg üçün) 6.50 $
alt Amerikadan çatdırılma
0,100 kg dək (hər bağlama üçün) 2.00 $
0,250 kg dək (hər bağlama üçün) 2.50 $
0,500 kg dək (hər bağlama üçün) 4.00 $
0,750 kg dək (hər bağlama üçün) 5.00 $
1 kg dək (hər kg üçün) 6.50 $